Създаване и оптимизиране на профилите в Airbnb и Booking

 • Разработваме и поддържаме всеки профил внимателно с цел да генерира по – голям брой резервации.

 • Осигуряваме професионално направени и селектирани снимки, които помагат на Вашия дом да изглежда красиво и да се откроява.

Интериорен дизайн

 • При нужда, опитен интериорен дизайнер ще го направи безупречен, както за Вас, така и за гостите Ви, насърчавайки отлични пет звездни отзиви и съответно увеличаване на приходите Ви.

Петзвездно гостоприемство за вашите гости

 • Комуникация с гостите
  Поемаме цялостната комуникация с гостите Ви както преди, така и по време на престоя им и се стараем да гарантираме перфектни отзиви и високи оценки за вашия имот.

 • Настаняване
  Хора от екипа ни настаняват и посрещат гостите ви лично като всеки гост получава информация за наличните организирани турове за разглеждане на забележителностите както в града, така и в околностите, близките заведения за хранене, телефонни номера за спешни случаи и друга полезна информация. При нужда осигуряваме и летичен трансфер.

Поддръжка и почистване

 • Услугите ни за поддържане и почистване на дома са с най – високо качество и стандарт, защото хората с които работим са високо квалифицирани и проверени и се стараят да гарантират, че Вашето място е винаги в отлично състояние. След всеки престой осигуряваме в дома Ви зареждане на консумативи, чисто и изгладено спално бельо и кърпи.

 • При нужда, ще ви осигурим нашите доказани техници и майстори.

   

Ценообразуване

 • Работим с алгоритми и инструменти, създадени и разработени от експерти, с които се изчислява оптималната цена за даден период, взимайки предвид всички фактори. Това Ви гарантира висок процент на доходност.

Сигурност

 • Проверяваме допълнително гостите ви в социалните мрежи и спрямо оценките и ревютата им в платформите.

Летищен трансфер

 • Предлагаме на нашите гости трансфер от летището директно до мястото за настаняване и обратно.

 • Трансферите се извършват от професионални шофьори, с автомобили от висок клас, които са на разположение 24 часа в денонощието.

Съхранение на багаж

 • Помислили сме за случаите в които гостите ни пристигат преди времето за настаняване, или се налага да си тръгнат след времето за напускане на апартаментите и работим в тясно партньорство с компания за съхранение на багаж.

 • Мястото за съхранение на багаж се намира в сърцето на София и освен от локърите, там гостите ни могат да се възползват от услуги като безплатен интернет, принтиране на бордни карти, оставяне и взимане на ключове, както и да закупят подаръци и сувенири.

Управление на имоти отдавани на дългосрочен, или средносрочен наем

Ако отдаването на имот за дългосрочен или средносрочен наем е по-добрата алтернатива за вас, поради една или друга причина, екипът на Host Me може да ви окаже пълно съдействие при неговото управление, без да се налага да изразходвате ценни ресурси от време и усилия за това.

Услугите, които предлагаме за управление на имот отдаван на дългосрочен или средносрочен наем включват:

 • Изготвяне на подробен опис на мебелите и вещите, както и оценка на състоянието на имота към момента на започване на работа с нас;

 • Посещение на имота веднъж месечно за инспекция на състоянието му и установяване на евентуални щети;

 • Съдействие при намиране на майстори (при необходимост) за отстраняване на щети и повреди;

 • Съдействие при разрешаване на казуси (включително и съдебни), в случай че е необходимо;

 • Събиране на месечния наем и предаването му към вас;

 • Плащане на режийни сметки – ток, вода, парно, както и различни видове такси към домоуправителя, касаещи поддръжката на общите части и други или проверка за липса на такива задължения;

 • Осигуряване на всякакъв вид почистване при заявена необходимост и колкото често е нужно;

 • Комуникация с наемателите на български и английски език;

 • Пълно съдействие за намиране на нови наематели при необходимост.

*  Разходите по извършване на ремонтни дейности са за сметка на наемателя или наемодателя
*  Разходите по разрешаване на съдебни казуси при възникнали такива са за сметка на наемателя или наемодателя;
*  Таксите за почистване (основно, абонаментно, пране на мебели и т.н.) са за сметка на наемател или наемодателя.